HMS-policy

Null skader på personell, materiell og ytre miljø er vårt overordnede mål. Vårt HMS-arbeid skal være basert på risikovurderinger og ivareta overholdelse av lover, forskrifter og etiske retningslinjer. Vinde skal kontinuerlig jobbe med å forbedre våre rutiner for å unngå skader på personell og materiell. Ledelsen i Vinde skal utvise engasjement, planlegge og tilrettelegge for HMS-arbeidet. Vi skal alle etterleve vår HMS-policy, og aktivt bidra til å forbedre våre prosedyrer, kunnskap og ferdigheter.

Vi skal sette HMS først i alt vi gjør. HMS-arbeidet er integrert i vårt styringssystem. Sikkerheten skal være en avgjørende faktor i våre beslutninger.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Vi skal motivere våre ansatte og premiere forslag som bidrar til å øke sikkerheten i det vi gjør. Våre ansatte er en viktig bidragsyter til forbedringen av vårt HMS-arbeid.

 

Sikkerhet er en selvfølge

Vinde TT er av mange en foretrukket samarbeidspartner på grunn av høyt fokus på sikkerhet og kostnadseffektive løsninger for sine kunder. Alt HMS-arbeid utføres i henhold til NORSOK S-006. Vi er registrert i Achilles med nr: 29443.

 

Fokus på kvalitet

Vinde TT har fokus på kvalitet i alle ledd og arbeider for kontinuerlig forbedring av våre rutiner og systemer. Vårt styringssystem er sertifisert ihht. ISO 9001:2008 av DNV.