Tjenesteområder

Eksempler på oppgaver vi kan utføre i kombinasjon med rigging og tilkomstteknikk
– Modifikasjon/mekanisk
– Montering/demontering av primær- og sekundærstrukturer
– Hydraulikk
– Sveis

Fra planlegging til gjennomføring

Vinde TT kan utføre oppdrag som inkluderer planlegging, gjennomføring og ferdigstillelse av prosjekter innen alle typer mekaniske fag.
Vi har kapasitet til å levere tjenester innen engineering, prosjektledelse og utførende arbeid av høy kvalitet.

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon om Vinde TT.