Rigging på de utroligste steder

  • Modifikasjon/mekanisk
  • Montering/demontering av primær- og sekundærstrukturer

 

Vinde TT leverer fullservice riggeoperasjoner

Vi utfører oppdrag som inkluderer planlegging, gjennomføring og ferdigstillelse av prosjekter i forbindelse med løfte- og riggeoperasjoner. Hos oss finner du kapasitet til å levere tjenester innen engineering, prosjektledelse og utførende arbeid av høy kvalitet.