Har du en elektroutfordring, men det er vanskelig å komme til?

Vinde TT har egen faggruppe på elektro og våre operatører er til enhver tid oppdatert på gjeldende lovverk og standarder.

Våre operatører på elektro innehar nødvendige sertifiseringer for å kunne utføre arbeid on- og offshore.

 

DSC00065 – croppet

 

Vinde TTs operatører har opparbeidet seg bred fagkompetanse innen elektrofaget og utfører jevnlig oppdrag i kombinasjon med tilkomstteknikk.