Komplett leverandør av inspeksjonstjenester

 • Nordtest – NTO registrert iht. NS-EN ISO 9712/NORDTEST
 • Alle konvensjonelle NDT metoder: UT, ET, MT, PT, VT, RT
 • Driftsinspeksjon i henhold til NS 415
 • Spesialisert inspeksjon gjennom samarbeidspartnere
 • Struktur- og bolteinspeksjon
 • Nivå 3 – innen alle metoder
 • CUP – Korrosjon under rør
 • CUI – Korrosjon under Isolasjon
 • DNV Sertifisert for:
  • Tykkelsesmåling av skip og mobile offshore installasjoner i henhold til klasse program DNVGL-CP-0484
  • NDT på klasseprosjekter i henhold til klasseprogram DNVGL-CP-0484.
 • Sveiseinspeksjon i henhold til NS 477 og IWI-S
 • ET – ACFM
 • UT – AUSTENITIC
 • P-SCAN