Svært mange arbeidsoperasjoner kan i dag utføres med hjelp av TT, noe som har resultert i at tilkomstteknikk er blitt meget viktig for blant annet offshoreindustrien.

Standarden skiller mellom enkle og avanserte metoder for arbeid i tau. Blant annet vil arbeid offshore klassifiseres som avansert, men også flere oppgaver på land for blant annet energibransjen, bygg og anlegg vil komme i denne kategorien.
Se www.ttsoft.no og www.irata.org

Lang erfaring

Gjennom mange års erfaring i bransjen er vi fleksible og løsningsorienterte, i tillegg til at vi leverer riktig personell til riktig tid med solid erfaring og nødvendig fagkompetanse – for hvert enkelt oppdrag. Ved å sette sammen egne team med riktig fagkompetanse for hvert oppdrag, bidrar vi til å holde effektiviteten oppe og kostnadene nede for våre kunder.

Spesialist på fagkompetanse i kombinasjon med tilkomstteknikk

Våre operatører har bred fagkompetanse innen mekaniske fag, elektriske fag og rigging i kombinasjon med tilkomstteknikk.
Våre operatører har solid erfaring med krevende tilkomst fra on- og offshoreindustrien.
Vi har operatører som er sertifisert i henhold til SOFT og IRATA.
Vinde TT tilbyr tjenester både on- og offshore alene eller i samarbeid med våre partnere.
Vinde TT kan levere totalentrepriser innenfor mange disipliner, fra planlegging til gjennomføring og ferdigstillelse av prosjekter som innbefatter planlegging, prosjektledelse, engineering og utførende arbeid.

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon om Vinde TT og faget tilkomstteknikk.